Phân tích: Những điều ĐCSTQ sợ hãi nhất nếu cựu TT Trump trở lại Tòa Bạch Ốc