Ông Musk: ‘Chính phủ thế giới thống nhất’ và AI có thể ‘tiêu diệt’ loài người