Ông Newt Gingrich dự đoán Đảng Cộng Hòa có thể giành được 70 ghế trong Hạ viện vào năm 2022