Ông Powell của Fed dự đoán tiếp tục chính sách ‘thắt chặt’, gồm cả việc tăng lãi suất tại các cuộc họp liên tiếp