PHÂN TÍCH: Khảo sát của Fed cho thấy việc thắt chặt tín dụng của ngân hàng có thể ảnh hưởng đến nền kinh tế