Ông Putin và ông Tập có bài diễn văn trong hội nghị thượng đỉnh đầu tiên kể từ cuộc nổi dậy của Wagner ở Nga