‘Bom chùm’ được gửi tới Ukraine có sức công phá lớn nhưng sẽ để lại ‘những trái bom không nổ’ nguy hiểm