Ông Ranil Wickremesinghe được bầu làm tân Tổng thống của Sri Lanka