Ông Stephen Moore: Nước Mỹ sẽ không suy thoái như bây giờ nếu chúng ta vẫn còn gắn bó với ông Trump