Ông Tập Cận Bình không ngừng nỗ lực củng cố quân đội Trung Quốc