Ông Tập Cận Bình nhắm đến việc trấn áp người giàu của Trung Quốc nhằm phân phối lại của cải