Ông Tập Cận Bình tuyên bố sẽ định hình tương lai chung của nhân loại