Ông Tập và TT Putin sẽ gặp nhau vào tuần tới, lần đầu tiên kể từ sau chiến tranh Ukraine