Ông trùm đầu tư Trung Quốc tuyên bố: Đầu tư vào game là gây tai họa cho thế hệ sau