Ông Trump chỉ trích biện lý Jack Smith sau khi thẩm phán tạm thời dỡ bỏ lệnh bịt miệng

Cựu tổng thống không bỏ phí thời gian sau phán quyết của thẩm phán liên bang.