Ông Trump đề nghị làm trung gian cho một thỏa thuận hòa bình giữa Nga, Ukraine, và Hoa Kỳ