Ông Trump nói ông sẽ làm chứng hữu thệ rằng bằng chứng quan trọng trong vụ án Mar-a-Lago là ‘sai sự thật’

Cáo buộc này đã trở thành một phần quan trọng trong một vụ án truy tố ông với lý do được cho là giải quyết sai các tài liệu mật.