Cựu TT Trump ủng hộ đóng cửa chính phủ nếu phe bảo tồn truyền thống có được thỏa thuận tồi

‘Tôi sẽ đóng cửa chính phủ nếu họ không thể đạt được một thỏa thuận thích hợp.’