Ông Trump phạm sai lầm về trụ sở FBI mới

Cựu Tổng thống Trump nên xem xét lại lời công bố của mình. Cần phải có một kế hoạch thông minh để phân tán các cơ quan chính phủ trên khắp đất nước chứ không phải làm ngược lại.