Sự đón tiếp ông Trump tại hội nghị Đảng Tự Do

Tại hội nghị, điều dường như khiến những người theo chủ nghĩa tự do rất chính thống này lo ngại nhất là quyền tự do cho một người tên là Ross Ulbricht.