Ông Trump phản ứng trước suy đoán rằng ông DeSantis có thể là ứng viên tranh cử đồng hành của ông cho năm 2024