Ông Trump và ông DeSantis gặp riêng ở Miami

Trong khi đó, chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Joe Biden đã bắt đầu thu hút các cử tri Đảng Cộng Hòa ‘Không bao giờ ủng hộ ông Trump’ vốn từng ủng hộ bà Nikki Haley.