Ông Trump tiết lộ chiến lược truyền thông cho chiến dịch tranh cử năm 2024 và đưa ra cảnh báo cho Fox News