Ông Trump tuyên bố không muốn trở thành Chủ tịch tiếp theo của Hạ viện