OpenAI ngăn chặn các hoạt động gây ảnh hưởng có liên quan đến Trung Quốc, Nga và các quốc gia khác

Những người đứng sau các hoạt động này đã sử dụng các công cụ của OpenAI để tạo bình luận, bài viết, hoặc tạo tên hoặc tiểu sử giả cho các tài khoản mạng xã hội.