Nhà nghiên cứu bị OpenAI sa thải cảnh báo về mối đe dọa gián điệp từ ĐCSTQ

Theo cựu nhân viên này, ‘Việc bảo toàn thế giới tự do khỏi các quốc gia độc tài đang gặp rủi ro.’