Ottawa: Đoàn xe Rolling Thunder rời đi khi Cảnh sát điều tra hình vẽ ‘có động cơ thù ghét’ tại nhà thờ