Canada: Hàng ngàn người biểu tình tuần hành ở Montreal lên án ‘sự bạo quyền’ về COVID