Pfizer, BioNTech xin FDA chấp thuận mũi vaccine COVID-19 mới cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ