PHÂN TÍCH: Trí tuệ nhân tạo có thể tác động như thế nào đến cuộc bầu cử năm 2024