Phải chăng chính phủ Tổng thống Biden đang tạo điều kiện cho Trung Quốc?