Phái đoàn Ukraine đến Arizona tìm kiếm sự trợ giúp nhiều hơn từ Hoa Kỳ trong bối cảnh cuộc chiến với Nga leo thang