Phẩm chất quý tộc, lòng dũng cảm, và một vị vua vĩ đại trong tác phẩm ‘Bản ballad của Bạch Mã’