PHÂN TÍCH: Chính trị, tài chính hợp nhất khi các ngân hàng ngày càng ít đi nhưng liên kết với chính phủ nhiều hơn

Chuyên gia cho biết, ‘Wall Street và Hoa Thịnh Đốn hiện đang gắn bó mật thiết với nhau hơn bao giờ hết’