Các nhà quản lý ngân hàng muốn có thêm quyền hạn mới để kiểm soát chặt chẽ hơn

Cựu chủ tịch FDIC cho biết các cơ quan quản lý vốn đã có tất cả quyền lực họ cần để phát hiện, giải quyết các vấn đề của ngân hàng khu vực