PHÂN TÍCH CHUYÊN SÂU: Các dự báo cho thấy lĩnh vực địa ốc thương mại của Hoa Kỳ đang trở nên ‘xấu đi’