Phân tích: Cuộc phỏng vấn của ông Tucker với ông Putin tiết lộ bản chất mối quan hệ Trung-Nga

Theo quan điểm của nhà bình luận chính trị tại Hoa Kỳ Trần Phá Không, những nhận xét của ông Putin trong cuộc phỏng vấn đã tiết lộ bản chất của mối quan hệ Trung-Nga.