Ý kiến bình luận

Vào tháng Chín (2020), chúng tôi đã công bố kết quả của đợt Khảo sát mù về sự Thiên lệch Truyền thông hồi tháng 08/2020, mà trong cuộc khảo sát này hơn 2,000 người có quan điểm chính trị khác nhau đã đánh giá một cách ngẫu nhiên về khuynh hướng truyền thông của năm hãng thông tấn khác nhau, bằng cách chỉ cho họ lựa chọn nội dung và câu chuyện mà không cho họ biết tên nhà xuất bản. Dưới đây là những mô tả về dữ liệu chúng tôi đã thu thập được.

sự thiên lệch truyền thông của AP
(Ảnh: Ảnh được sự cho phép của Allsides)

Trong cuộc Khảo sát mù về sự Thiên lệch Truyền thông, chúng tôi yêu cầu mọi người tự đánh giá khuynh hướng ​​chính trị của họ (Cánh tả, Thiên tả, Trung lập, Thiên hữu, hoặc Cánh hữu) và sau đó cho họ xem nội dung của các hãng thông tấn. Chúng tôi cho họ xem nhiều tiêu đề trên trang nhất và một vài đoạn đầu trong hai bài báo từ một hãng thông tấn đại chúng nhất định, loại bỏ bất kỳ thông tin xác định danh tính nào ra khỏi các bài báo này, và yêu cầu người trả lời đánh giá sự thiên lệch của hãng đó.

Mặc dù các cuộc Khảo sát mù về sự Thiên lệch Truyền thông của chúng tôi là một cách thức có hiệu lực và công bằng duy nhất để đánh giá thiên hướng của các nguồn tin tức mà không đặt nặng-nhẹ với bất kỳ nhóm nào, thế nhưng chúng không phải lúc nào cũng có thể phản ánh được bức tranh đầy đủ. Về cơ bản, chúng chỉ là những bức ảnh chụp màn hình về những câu chuyện nổi bật trong ngày. Nên có khả năng nó sẽ bỏ sót sự thiên lệch có thể xuất hiện trong các bài viết, các bức ảnh, và trong các ngày khác.

Chúng tôi có số lượng người được xác định là có khuynh hướng cá nhân Thiên tả, Trung lập, hoặc Thiên hữu khá tương đương nhau (lần lượt là 529, 605 và 595) tham gia cuộc khảo sát này, nhưng số người có khuynh hướng Cánh tả hoặc Cánh hữu tham gia cuộc khảo sát ít hơn nhiều (233 bên Cánh tả và chỉ 153 bên Cánh hữu). Vì thế, dữ liệu đã chuẩn hóa được mô tả trong đồ thị dưới đây.

Chúng tôi đã tính toán dữ liệu này để có sự cân bằng với câu trả lời của mọi người trong từng nhóm chính trị khác nhau, sao cho những người Thiên tả, Trung lập, hoặc Thiên hữu không mang tính đại diện quá lấn át. Những đồ thị này cho thấy phần lớn tất cả những người trả lời khảo sát cảm nhận như thế nào về mỗi hãng tin tức, nếu như chúng tôi đã có số lượng người bằng nhau từ mỗi nhóm đánh giá các hãng này. (Để có các đồ thị chi tiết hơn cho thấy những người theo chủ nghĩa tự do và những người theo chủ nghĩa bảo thủ đã đánh giá các hãng tin này khác nhau như thế nào, hãy xem ở cuối trang này tại đây).

Mặc dù hình thức Khảo sát mù về sự Thiên lệch Truyền thông này là một công cụ tuyệt vời bởi vì những người được khảo sát không bị ảnh hưởng bởi thương hiệu xuất bản hoặc những thiên kiến sẵn có về nó, nhưng điều quan trọng cần lưu ý [ở khảo sát này] là quy tắc đa số không quyết định Xếp hạng Sự Thiên lệch Truyền thông của AllSides.

Khi chúng tôi áp dụng những kết quả này vào đánh giá của mình, chúng tôi kiểm tra dữ liệu khảo sát bằng cách xem xét sự đa số trong các nhóm khuynh hướng nói riêng, cũng như đánh giá trung bình tất cả các nhóm khuynh hướng nói chung. Ngoài ra, những khảo sát này không phải là phương pháp luận duy nhất mà chúng tôi sử dụng. Các đánh giá thiên lệch cuối cùng thường được đưa ra thông qua sự kết hợp của các phương pháp, gồm có khảo sát, Đánh giá của Ban biên tập (được thực hiện bởi một nhóm có sự cân bằng giữa số người từ Cánh tả, Trung lập và Cánh hữu trong quan điểm chính trị), dữ liệu của bên thứ ba, và nghiên cứu độc lập.

Mọi người trong tất cả các nhóm khuynh hướng đánh giá các hãng thông tấn như thế nào (Dữ liệu đã được chuẩn hóa)

The Epoch Times: Đa số người trả lời đánh giá Epoch Times là Trung lập

sự thiên lệch truyền thông của AP

Xấp xỉ 65% những người được khảo sát cho biết họ tin rằng nội dung của The Epoch Times là Trung lập. Trước Cuộc Khảo sát mù về sự Thiên lệch Truyền thông Mùa hè năm 2020, nguồn tin này được đánh giá là Cánh hữu. Khi xem xét kết quả của cuộc khảo sát đó đã thúc đẩy Đánh giá của Ban biên tập về Epoch Times, mà trong đó nhóm AllSides đi đến thống nhất chung rằng nội dung của hãng thông tấn này là Thiên hữu.

Mặc dù văn phong của The Epoch Times chủ yếu là Trung lập, nhưng chúng tôi xác định rằng hãng thông tấn này bảo đảm là xếp hạng Thiên hữu vì hơi một chút nghiêng về phía cánh hữu trong lựa chọn tin tức, vì phần lớn các câu chuyện cho thấy cánh hữu theo hướng tích cực hơn còn cánh tả theo hướng tiêu cực hơn.

BBC: BBC cho thấy khuynh hướng hơi Thiên tả

sự thiên lệch truyền thông của AP

BBC có số phiếu đánh giá là Thiên tả nhỉnh hơn một chút so với đánh giá là Trung lập. Trước cuộc khảo sát này, chúng tôi đã đánh giá BBC là Trung lập trên Đồ thị Thiên lệch Truyền thông. Sau đó, nhóm AllSides đã tiến hành Đánh giá của Ban biên tập về BBC. AllSides kết luận Xếp hạng khuynh hướng truyền thông của BBC vẫn là Trung lập, nhưng nhóm cũng nhất trí đồng ý rằng BBC cho thấy khuynh hướng Thiên tả một chút, chủ yếu thông qua việc lựa chọn tin bài. Để biết thêm chi tiết, hãy xem đánh giá đầy đủ của chúng tôi về BBC.

The New York Times: 68% đáp viên nói The New York Times cho thấy khuynh hướng Thiên tả hoặc Cánh tả

new york time

Hơn 2/3 trong số những người được khảo sát trả lời rằng họ thấy New York Times có khuynh hướng Thiên tả khi báo cáo và lựa chọn bài viết. Điều này phù hợp với sự đánh giá thiên lệch truyền thông hiện tại của New York Times là Thiên tả.

Bloomberg: Đa số nhìn nhận Bloomberg là khuynh hướng Thiên tả

bloomberg

Hơn 63% những người được khảo sát nhận thấy khuynh hướng Thiên tả trong toàn bộ việc báo cáo và lựa chọn tin của Bloomberg. Sau khi đánh giá các kết quả của cuộc khảo sát này, chúng tôi đã chuyển Bloomberg từ Trung lập sang Thiên tả, vốn phù hợp hơn với đánh giá nội bộ của chúng tôi về Bloomberg, cũng như phản hồi khảo sát mà chúng tôi nhận được.

The AP: Đa số nhìn nhận AP là Trung lập

sự thiên lệch truyền thông của AP

Hơn một nửa số người trả lời cho biết họ tin hãng thông tấn AP có thiên hướng Trung lập. Nhưng vì có xuất hiện một lượng lớn các phản hồi khuynh hướng về Thiên tả và Cánh tả, cũng như phản hồi cộng đồng thường xuyên từ những người nói rằng AP xứng đáng có xếp hạng là Thiên tả, nhóm AllSides đã tiến hành một Đánh giá của Ban biên tập về AP. Trong quá trình này, chúng tôi nhận thấy rằng khuynh hướng của AP vẫn là Trung lập, tuy nhiên, một số bài báo lại thể hiện khuynh hướng Thiên tả. Quý vị có thể đọc thêm ở đây về các kiểu khuynh hướng mà The AP thể hiện. Mặc dù chúng tôi vẫn giữ xếp hạng của AP là Trung Lập, nhưng mục chính trị (AP Politics) và mục Fact-Check của AP đã được chuyển sang Thiên tả do [thấy rõ] khuynh hướng thiên tả nhất quán [ở các chuyên mục này].

Ý nghĩa

Quý vị có thể rút ra điều gì từ thông tin [của cuộc khảo sát] này? Toàn cảnh phương tiện truyền thông đang thay đổi nhanh chóng do sự phân cực gia tăng. Một vài xếp hạng nguồn tin chính gần đây đã thay đổi sau các Khảo sát mù về Thiên lệch Truyền thông và các Đánh giá của Ban biên tập. Ngoài ra, khuynh hướng truyền thông phổ biến có nghĩa là quan trọng là phải luôn sử dụng một chế độ cân bằng tin tức từ các nguồn thuộc quan điểm chính trị khác nhau.

Các kết quả của nhóm chung

Chúng tôi chia tập thể này thành 5 nhóm và yêu cầu họ thông báo các khuynh hướng ​​cá nhân của riêng họ: Cánh tả, Thiên tả, Trung lập, Thiên hữu, hoặc Cánh hữu. Quý vị có thể xem bên dưới có bao nhiêu câu trả lời mà chúng tôi nhận được từ mỗi nhóm và cách mỗi nhóm đánh giá khuynh hướng của các nguồn tin tức. Những đồ thị này minh họa sự đa dạng về hệ tư tưởng của những người trả lời khảo sát.

Cách đọc các đồ thị này:

Trục X nằm ngang biểu thị khuynh hướng cá nhân của người trả lời khảo sát. Trục Y thẳng đứng biểu thị số lượng người trong mỗi nhóm khuynh hướng nghĩ rằng hãng thông tấn đó có một khuynh hướng cụ thể.

Vì vậy, chẳng hạn như, đồ thị dưới đây cho thấy 49 người tự đánh giá khuynh hướng chính trị của họ là Cánh tả đã coi The Epoch Times là Thiên hữu; 245 người tự nhận mình là Thiên tả xem The Epoch Times là Trung lập; 77 người tự nhận mình là Trung lập coi The Epoch Times là Thiên hữu; và vân vân.

epoch time

Xem tất cả các đồ thị để thấy cách mọi người thuộc các khuynh hướng chính trị khác nhau đánh giá BBC, The New York Times, Bloomberg và The Associated Press như thế nào.

new york time

Nhiều người nói khuynh hướng ​​cá nhân của họ là Thiên tả, Trung lập hoặc Thiên hữu xem BBC là Thiên tả hoặc Trung lập. Phần lớn những người ở bên Cánh hữu xem BBC là Thiên tả, và phần lớn những người ở bên Thiên tả xem BBC là Trung lập.

sự thiên lệch truyền thông của AP

Đa số mọi người trong tất cả các nhóm khuynh hướng xem New York Times là Thiên tả hoặc Cánh tả

bloomberg

Đa số mọi người trong gần như tất cả các nhóm khuynh hướng xem BBC là Thiên tả hoặc Cánh tả.

sự thiên lệch truyền thông của AP

Đa số mọi người trong tất cả các nhóm khuynh hướng phần lớn coi AP là Trung lập.

Kết luận

Hãy nhớ rằng, quý vị có thể bỏ phiếu xem quý vị có đồng ý với Xếp hạng Sự Thiên lệch Truyền thông của AllSides cho bất kỳ hãng thông tấn nhất định nào tại đây—hoặc  đăng ký để tham gia Khảo sát mù về Sự Thiên lệch Truyền thông tiếp theo của chúng tôi!

Ông Rick Wytmar là Trợ lý Nghiên cứu và Nội dung tại AllSides.com. Ông có khuynh hướng Thiên tả.

Bài viết này đã được Julie Mastrine, Giám đốc Tiếp thị của AllSides (khuynh hướng Thiên hữu) và Tổng biên tập Henry A. Brechter (khuynh hướng Trung lập) duyệt lại.

Bài viết này được xuất bản đầu tiên bởi AllSides vào ngày 23/11/2020.

Quan điểm được trình bày trong bài viết này là ​​của tác giả và không nhất thiết phản ánh quan điểm của The Epoch Times.

Do Rick Wytmar của AllSides thực hiện
Cẩm An biên dịch

Xem thêm:

Chia sẻ bài viết này tới bạn bè của bạn