Phân tích: EU gia tăng nỗ lực thu hút các nước Tây Balkan làm thành viên mới

Kế hoạch tăng trưởng trị giá 6 tỷ euro của EU dành cho Tây Balkan phụ thuộc vào những cải tổ kinh tế-xã hội cụ thể mà những quốc gia này phải thực hiện.