PHÂN TÍCH: Kinh tế Hoa Kỳ có rủi ro rơi vào lạm phát đình trệ khi giá cả vẫn cao và nền kinh tế tăng trưởng chậm lại