Phân tích mới cho thấy, việc cắt giảm thuế của ông Trump đã giúp tầng lớp trung lưu giàu hơn