Phân tích: Ngoài đàn áp về an ninh, Bắc Kinh còn khai triển thị trường dữ liệu do nhà nước kiểm soát