PHÂN TÍCH: Ông Brennan, ông Obama, và ông Comey thực sự đã biết được gì trước khi FBI mở cuộc điều tra về ông Trump?

Các chi tiết trong báo cáo của ông Durham cho thấy ông Brennan, ông Obama, và ông Comey đã biết về kế hoạch của chiến dịch tranh cử của bà Clinton nhắm vào ông Trump trước khi FBI mở cuộc điều tra