PHÂN TÍCH: Ông Elon Musk và Tesla có phải là bên hưởng lợi từ cuộc đình công của nghiệp đoàn nhân viên xe hơi?

Cuộc đình công trong ngành có thể tiếp tục gây ảnh hưởng lớn hơn đến việc sản xuất xe điện của ba đại công ty sản xuất xe hơi.