PHÂN TÍCH: Ông McCarthy có tầm ảnh hưởng lớn hơn sau trận chiến về mức trần nợ