PHÂN TÍCH: Ông Tập Cận Bình thanh trừng các quan chức cao cấp trong quân đội ĐCSTQ