Thông tin rò rỉ tiết lộ khối gia sản khổng lồ của Thủ tướng Lý Cường

Các chuyên gia cho rằng những tuyên bố trong bài đăng trực tuyến là dấu hiệu cho thấy cuộc đấu tranh nội bộ trong Đảng Cộng sản Trung Quốc đang trở nên ngày càng gay gắt