PHÂN TÍCH: Thị trường nhà ở Hoa Kỳ đối mặt với nhiều thách thức từ lãi suất vay thế chấp cao đến thiếu nguồn cung cấp