PHÂN TÍCH: Thời hạn cho việc khai triển ID kỹ thuật số sắp đến, tuy nhiên chỉ có 8% người Indonesia tham gia

Mục tiêu của chính phủ Indonesia là có 220 triệu công dân ghi danh ID kỹ thuật số tính đến hết tháng 06/2024.