PHÂN TÍCH: Việc gia nhập NATO cho thấy Thụy Điển đã chấm dứt chính sách trung lập lâu năm

Thụy Điển đã gia nhập NATO trước những lo ngại ngày càng tăng về an ninh.